LUUMURDUDE PILTDIAGNOSTIKA.

1 LUUMURDUDE PILTDIAGNOSTIKA.Karin Veske SA TÜK Maarjamõi...
Author: Arleen West
0 downloads 8 Views

1 LUUMURDUDE PILTDIAGNOSTIKA.Karin Veske SA TÜK Maarjamõisa radioloogia osakond

2 ÜLEVAADE pikkade toruluude ja suuremate liigeste trauma korral kasutatavatest röntgen ü/v-test “varjatud” fraktuuridest pehmete kudede muutustest röntgenogrammil, mis aitavad diagnoosida “varjatud” fraktuure

3 RÖNTGENOGRAMMID Standardprojektsioonid otse- ja külgprojektsioonidPõikiprojektsioonid ` Eri- e.aksiaalsed projektsioonid Raskustkandev ü/v Lisfrank murd-dislokatsioon (8) Stress ü/v liigese stabiilsuse ja ligamentide vigastuse hindamine

4 ÕLALIIGES. OTSEPROJEKTSIOONIDOtseprojektsioon käe neutraal- või sundasendis (välisrotasioonis) Grashey e. tagumine põiki- e. glenoidaalprojektsioon KÜLGPROJEKTSIOONID Läbi rindkere e. transtorakaalne projektsioon Abaluu külg- e. transskapulaarne e. “Y” projektsioon ERIPROJEKTSIOONID Aksillaarsed projektsioonid Lawrence modifikatsioon West-Point projektsioon Supraspinatus outlet view e. “Mercedes- Benz” ü/v

5 GH liigesvahemik ei ole nähtav Otseprojektsioon GH liigesvahemik ei ole nähtav välisrotatsioon reversed HS lesioon suure köbru murd siserotatsioon HS lesioon abaluu, rangluu, roided Grashey ü/v GH liigesvahemik ja abaluu kael profiilis õlavarreluu pea/cavitas clenoidalis´e liigestuvus eesmine, tagumine luksatsioon Bankart lesioon Ainult otseprojektsioonist ei piisa! Õlaliigese tagumine luksatsioon jääb esmastel ü/v-l diagnoosimata % juhtudest. (8)

6 “Y” ü/v õlaliigese luksatsioonid abaluu ja õlavarreluu proksim/3 murrud Transtorakaalne projektsioon. õlavarreluu kirurgilise kaela murru seisu hindamiseks. + patsient ei pea liigutama vigastatud jäset - on rindkere, mitte õlaliigese külgsuund - õlaliigese liigestumise hindamine?

7 Aksillaarsed projektsioonidLawrence modifikatsioon. diagnostiline ka ` käe abduktsioonil õlaliigese eesmine, tagumine luksatsioon HS, reversed HS lesioon cavitas glenoidalis´e eesmise ja tagumise serva murrud väikese ja suure köbru murd West-Point ü/v. Bankart ja HS lesioonid

8 KÜÜNARLIIGES. OtseprojektsioonKülgprojektsioon maksimaalselt hea külgsuund! 45` lateromediaalne põikiprojektsioon Randme ü/v-d (Essex-Loprest vigastus kodarluu pea killunenud murd distaalse RU liigese vigastus) AJR 1982 a. Norman ja Greenspan “The Radial Head, Capitellum view: Useful Technique in Elbow Trauma” kodarluu pea pr. coronoideus´e capitulum´i murrud osteochondritis dissecans

9 Eesmine õlavarreluu joonKÜÜNARLIIGES. Õlavarreluu dist. ots - deformatsioon- suprakondülaarne murd % laste küünarliigese murdudest Eesmine õlavarreluu joon - suprakondülaarne murd - capitulum´i kasvuplaadi murd Kodarluu/capitulumi liigestuvus - mittevastavus - kodarluu pea dislokatsioon Luustumistuumad C(1)-> R(3)-> I(5)-> T(7) -> O(9)-> E(11)

10 kodarluu pea või kaela murdLiigesefusioon. eesmise ja tagumise rasvpadja sümptom Lastel liigesefusiooni puudumine välistab liigesesisese murru, ei kehti täiskasvanute kohta. Bursa olecrani varju laienemine olecranoni põikimurrud Supinator sümptom. kodarluu pea või kaela murd + olecranoni murd

11 Spetsiaalprojektsioonid DV otseprojektsioon ulnaardeviatsioonisRANDME PIIRKOND. Põhiprojektsioonid DV otseprojektsioon Külgprojektsioon Põikiprojektsioon pronatsioonis (trapets- ja trapetsoidluu vaheline liiges, lodiluu taljeosa, küünar- ja kodarluu distaalse osa murrud) Spetsiaalprojektsioonid DV otseprojektsioon ulnaardeviatsioonis (lodiluu tuleb nähtavale pikimas mõõdus)

12 Pronaator sümptom. Lodiluu piirkond.m. pronator quadratus/ m. flexor digitorum profundus kodarluu dist. otsa “varjatud” murrud (lastel kodarluu epifüsiolüüs, torus murd) Lodiluu piirkond. Kuni 65% lodiluu murdudest jääb esimesel röntgenogrammil diagnoosimata (1). Lodiluu, trapetsluu, kodarluu tikkeljätke või I kämblaluu murrud lig. abductor pollicis longus/lig. collateralis radialis/lig. extensor pollicis bervis Norm. Värske murd Paranev murd

13 VAAGEN Otseprojektsioon INLET projektsioon vaagna dislokatsioon jaOUTLET projektsioon ebastabiilsuse aste JUDET projektsioonid puusanapa murrud vaagna külgprojektsioon rist- ja õndraluu murd Lülisamba nimmeosa ü/v lülisamba nimmeosa murd

14 Luulised orientiirid. iliopubikaaljoon (eesmine sammas)ilioishiaaljoon (tagumine sammas) atsetaabulumi eesmine ja tagumine serv “ pisar” puusanapa mediaalse seina summatsioon

15 Vaagna piirkonna murrud.Ristluu murrud diagnoosimata 40-70% Stressmurrud - osteroporoos sacrum, häbemeluu harud, parasümfüseaalne, supraatsetabulaarne, reieluu subkapitaalne piirkond - ülekoormus reieluu kaela basitservikaalne osa, häbemeluu harud Atsetaabulumi murrud Avulsioonmurrud Avulseerunud kild võib simuleerida lubjastust, kui paikneb rö- kiire suhtes ortograadselt.

16 PUUSALIIGES JA REIELUU PROKSIMAALNE OSA.otseprojektsioon jala siserotatsioon! Lauenstein projektsioon reieluu pea ja pöörlate dislokatsioonita murrud külgprojektsioon aksiaalsed projektsioonid reieluu murd Judet projektsioonid puusanapa murrud

17 Reieluukaela dislokatsioonita subkapitaalne sissekiilunud murdReieluukaela dislokatsioonita subkapitaalne sissekiilunud murd. Murru visualiseerumine sõltub projektsioonist! Stressmurrud Reieluu pea impressioonmurd puusaliigese nihestusel vastu puusanapa serva

18 PÕLVELIIGES Standartprojektsioonid. otseprojektsioon põlveliigese võimalikus maksimaalses sirutuses, et tuua nähtavale FT liigesvahemik ja kondüülid külgprojektsioon PF liiges (10- 15` painutus), murd -> ü/v horisontaalkiirega Eriprojektsioonid. põikiprojektsioonid 45` sääreluu platoo, patella vertik. murrud tunnelprojektsioon eminentia intercondylaris´e murd, liigesesisesed luufragmendid patella aksiaalne ü/v vertikaalne patella murd (ristimurru korral ei soovitata), osteokondraalne murd

19 Põlveliigese piirkonna murrud.hemartroos sääreluu platoo murrud Segond fraktuur osteokondraalsed murrud reieluu lateraalse kondüüli sügava vao sümptom Stressfraktuur proksim sääreluu S-H I tüübi dislokatsioonita fraktuurid Pindluu pea fraktuur ja dislokatsioon 60% pindluu pea dislokatsioonidest jääb diagnoosimata (10) Patella vertikaalsed murrud

20 HÜPPELIIGES. Standartprojektsioonid:otseprojektsioon sääreluu dist. otsa murd külgprojektsioon Böhler nurk ° “tapp” ü/v e. mortise view ° -30 ° siserotatsioon, peksete murd, TC liigese subluksatsioon Eriprojektsioonid: 45° siserotatsioon mediaalne peks ja subtalaarliigese tagumine pind 45° välisrotatsioon sääreluu eesmine pind stressü/v lig. deltoidea, lig. talofibulare ant., lig.calcaneofibulare vigastus, > 10° põlve või sääre ü/v-d Maisonneuve murd

21 Hüppeliigese piirkonnaPehmekoe muutused. Pehmete kudede varju laienemine Kager´i rasvpadja varjustus Liigesefusioon Hüppeliigese piirkonna murrud. kontsluu Kontsluu murrud moodustavad 3-6% hüppeliigese piirkonna murdudest. Röntgenogrammi sensitiivsus 68- 78%.

22 Hüppeliigese piirkonna murrud. sääreluu tagumine serv keskmine peks sääreluu lateraalne serv (Tillaux murd) Esmaste röntgenogrammide sensitiivsus 50- 72%. Maisonneuve vigastus

23 LABAJALG Standartprojektsioonid Otseprojektsioon PõikiprojektsioonKülgprojektsioon Röntgenogrammide sensitiivsus talbluude, lodiluu ja kuupluu murdude korral on % (3) Lisfrank dislokatsioonmurd 20-24% jääb esmastel röntgenogrammidel diagnoosimata. (3). Pöialuude stressmurd

24 PIKAD TORULUUD. Otseprojektsioon Külgprojektsioonhorisontaalkiirega reieluu, sääreluu transtorakaalne ü/v õlavarreluu Aksiaalsed projektsioonid proksim. reieluu Põikiprojektsioonid sääreluu diafüüs Ü/v-tele proksimaalne ja distaalne liiges! fragmentide vaheline rotatsioon kaasuv liigese dislokatsioon (Monteggia, Galeazzi) kaasuvad liigesesisesed murrud

25 KOKKUVÕTTEKS.... Luumurru korral röntgenogrammid on ja jäävad esmaseks uuringuks. Vigastatud piirkonnast tehakse vähemalt 2 üksteisega ristuvat projektsiooni. Pikkade toruluude diafüüsi murdude korral on kindlasti vajalikud ü/v-d proksimaalsest ja distaalsest liigesest. Lisaprojektsioonid tehakse keerulise anatoomiaga piirkondadest või kui põhiprojektsioonis tehtud ü/v-tel on leid ebaselge. Vajadusel tehakse tervest jäsemest võrdlusü/v. Röntgenogrammide kvaliteet peab olema hea, eriti liigesesse ulatuvate murdude korral! Ägeda traumaga patsiendi korrektne projektsioneerimine ei ole alati võimalik- diagnostiliste vigade allikas!

26 Luumurd ei ole alati ü/v-l nähtav, leiuta ü/v ei välista fraktuuri.Pehmete kudede muutused võivad olla ainsad dislokatsioonita murrule viitavateks sümptomiteks Stressfraktuur ei visualiseeru röntgenoloogiliselt kohe peale traumat, vaid on eristatav päeva pärast. Murrujoon on sklerootiline, esineb periostaalne reaktsioon. Püsiv valu peale traumat või erinevus kliinilise ja röntgenleiu vahel nõuab murru välistamiseks kordusü/v-d standart ja – eriprojektsioonides või teisi uurimismeetode (KT, MRT, stsintigraafia). Otsi kaasuvaid vigastusi!

27 Tänan tähelepanu eest!

28 Mazda Memarsadeghi, Martin JMazda Memarsadeghi, Martin J. Breitenseher, Cornelia Schaefer-Prokop, Michael Weber, Silke Aldrian, Christian Gäbler, and Mathias Prokop Occult Scaphoid Fractures: Comparison of Multidetector CT and MR Imaging—Initial Experience Radiology 2006; 240: Charles A. Goldfarb, Yuming Yin, Louis A. Gilula, Andrew J. Fisher, and Martin I. Boyer Wrist Fractures: What the Clinician Wants to Know Radiology 2001; 219: 11. Ville V. Haapamaki, Martti J. Kiuru, and Seppo K. Koskinen Ankle and Foot Injuries: Analysis of MDCT Findings Am. J. Roentgenol., Sep 2004; 183: W. Dähnert Radiology Rewiew Manual 1999 W. Steinbrich, P. Regazzoni Frakturen und Luxationen 1999 Vernon Chapman, Brian Grottkau, Maurice Albright, Ahmed Elaini, Elkan Halpern, and Diego Jaramillo MDCT of the Elbow in Pediatric Patients with Posttraumatic Elbow Effusions Am. J. Roentgenol., Sep 2006; 187: L.F.Rogers, J.J. Kaye Trauma of Appendicular Sceleton 33rd International Diagnostic Course in Davos 2001 Marc I. Harwood and Steven M. Raikin Lisfranc Fracture-Dislocation in a Football Player J Am Board Fam Pract, Jan 2003; 16: Adam Greenspan Orthopedic Radiology 2000 Gerals W.Capps, Curtis W. Hayes Easily Missed Injuries around the Knee RadioGraphics 1994;14: